Yurtdışı Fuarları , Seyahat Danışmanınız....

Ana Sayfa  /  Favorilerime Ekle  /  Ana Sayfam Yap

 
  •                    Firmamız " RFL" nin
                            Türkiye Yetkili Seyahat Acentesidir....

 

Ana Sayfa   I   Fuar Tur Hakkında   I   Referanslarımız  I  Yurtdışı Fuarları  I   Fuar Mevzuatı  I   Vize İşlemleri  I   İletişim  Biz Sizi Arayalım

Fuar Sektöründen Haberler
■ AUTOMECHANIKA SHANGHAI 2018
Otomotiv sanayisinin önde gelen fuarlarından "AUTOMECHANIKA SHANGHAI 2018" fuar satışı başlamıştır...

■ CeBIT Hannover Bilişim Fuarı 2019
Bilgisayar,bilişim ve iletişim alanında önde gelen adını duyurmuş fuarlardan birisidir.Fuar satışları başlamıştır...

■ Hannover Messe Sanayi Fuarı 2019
Sanayi sektörünün önde gelen fuarlarından "Hannover Messe" Genel Sanayi fuarı satışlarımız başlamıştır...

■ BAU Munich 2019
Uluslararası yapı-inşaat malzemeleri,makinaları ve teknolojileri sektörünün önde gelen fuarlarından olan "BAU Munich 2019" satışları başlamıştır...

■ Middle East Electricity Dubai 2019
Orta Doğu'nun Önde Gelen Enerji Sanayi Fuarının satışları başlamıştır...

■ Kosgeb Desteklerinden Faydalanmak İçin
Kosgeb Desteklerinden Faydalanmak İsteyen İşletmelerin Yapması Gerekenler

■ Sayın Fuar Katılımcıları ve Ziyaretçileri
Sayfamızda bulamadığınız fuar paket turlarını size özel hazırlayabiliyoruz. 0212 278 44 11

■ Fuarlar ve İş Seyahatleriniz İçin Firmanıza Özel Programlar
Yurt içinde ve yurt dışında konaklama, uçak, transfer, vize v.b. hizmetleri, siz müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda hazırlıyoruz.
Bu hizmetlerimizden isterseniz paket program, isterseniz ihtiyaçlarınıza göre ayrı ayrı olarak yararlanabilirsiniz.

■ Vize
Vize konusunda acentemizden bilgi alabilirsiniz 0212 278 44 11 ( Mehmet ÇELEN - 0555 965 23 42 )

■ Global Krizin Fuar Katılımlarına Etkisi
Dünya ülkelerini kasıp kavuran finansal krizin....

■ Seyahat Hastalıkları Hakkında Ne Kadar Bilgi Sahibisiniz
Sağlığınız için seyahate çıkmadan önce yapmanız gereken önemli şeyler

Tüm Haberler

Fuar Arama
Fuar Adı :  
Sektör :  
Ülke :
Şehir :
Tarihi :  
   
Faydalı Linkler
Ülke Rehberi
 İş Adamının Seyahat Rehberi
  Uçuş Bilgileri
İç Hat     Geliş   Gidiş
Dış Hat     Geliş  Gidiş

Veriler DHMİ Atatürk Havalimanı
sisteminden anlık olarak alınmaktadır.

Fuar Bülten
Fuar Sektörünüz ile ilgili her türlü yenilikten haberdar olmak için mail listemize eklenin.
E-mail 

Sektör:

Firmamız Türkiye "TEK" Yetkili
Seyahat Acentesidir.

2009 ' Yılı Yurt Dışı Fuarları
 ∟ Milli Katılım Fuarları
 ∟ Bireysel Katılım Fuarları
 
 

 

  Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (2001/4) (Uygulama Usul ve Esasları)

2001/4 SAYILI YURT DIŞINDA MİLLİ VEYA BİREYSEL DÜZEYDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM ve TANIMLAR

             AMAÇ  

MADDE 1- Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak istihsal edilen Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 23.3.2001 tarihli ve 24351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2001/4 sayılı Yurt Dışında Milli  veya Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ’i çerçevesinde; yurt dışında düzenlenecek fuarlara katılımın arttırılması amacıyla bu Uygulama Usul ve Esasları’nda belirtilen şartlarla destek sağlamaktır. 

KAPSAM 

          MADDE 2- Bu destek, yurtdışında düzenlenen fuarların milli katılımını düzenleyen organizatörlerin tanıtım faaliyetleri ile bu organizasyonlarda yer alan veya yurtdışı fuarlara bireysel olarak iştirak eden katılımcıların katılım giderlerinin, 2001/4 sayılı Tebliğ kapsamında tespit edilen esaslar çerçevesinde, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasını kapsamaktadır. 

TANIMLAR 

            MADDE 3- Bu Uygulama Usul ve Esasları’nda geçen;  

Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı, 

Organizatör: Müsteşarlıkça fuar düzenlemek için yetkilendirilen firma veya kuruluşları,  

Fuar: Yurt dışında düzenlenen; ticari nitelikteki uluslararası fuar ve sergiler ile münhasıran Türk ihraç ürünlerinin sergilendiği tanıtım faaliyetlerini, 

Katılımcı: Fuara katılan, yurt içinde imalat sanayi alanında faaliyette bulunan firma ve kuruluşlar ile bunların ürünlerinin pazarlanmasından sorumlu firma ve kuruluşları, 

         Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ)

         -Bir ila ikiyüz arasında işçi çalıştırdığı, bağlı olduğu meslek kuruluşunca tevsik edilen, 

-Gerçek usulde defter tutan, 

-İmalat sanayi alanında faaliyette bulunan, 

         -Arsa ve bina hariç, mevcut sabit sermaye tutarı, bilanço net değeri itibariyle iki milyon ABD Doları karşılığı TL’yi aşmayan işletmeleri,

         Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ): Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “SDŞ” statüsü verilen şirketleri, 

Diğer firma ve kuruluşlar: KOBİ ve SDŞ’ler dışında kalan firma ve kuruluşları, 

         Birlik: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerini 

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

FUARA İLİŞKİN DESTEKLER

 

I) MİLLİ DÜZEYDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FUARIN DESTEKLENMESİ   

A)    KATILIMCININ DESTEKLENMESİ: 

MADDE 4- Katılımcı tarafından, fuarın milli katılım organizasyonunu düzenlemek üzere Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatöre m2 üzerinden ödenecek katılım bedelinin; 20.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere; 

a) KOBİ ve SDŞ niteliğini haiz veya Kalkınmada Öncelikli Yöreler’de yerleşik diğer firma ve kuruluşlar olması halinde % 80’i,  

b) Diğer firma ve kuruluşlar olması halinde % 50’si  

katılımcı firmaya ödenir. 

Kuruluşlar dışındaki organizatörler tarafından katılımcı adına düzenlenen faturalarda, fuar adı, tahsis edilen alan belirtilmelidir. Organizatör kuruluş tarafından detaylı fatura kesilmesi durumunda, faturada yer alan stand kirası, dekorasyon, konstrüksiyon, nakliye, reklam ve tanıtım giderleri tamamı hesaplamaya dahildir. Talep, katılım hizmetlerini detaylı olarak içeren sözleşmenin incelenmesiyle değerlendirilir. 

B)    ORGANİZATÖRÜN DESTEKLENMESİ 

MADDE 5- Organizatör tarafından gerçekleştirilen; 

-defile, 

- kokteyl veya gala yemeği, 

            -reklam panoları, fuar tanıtım filmi, afiş, broşür/kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, multivizyon gösterileri, 

-yurt dışındaki kitle iletişim araçlarında yayınlanacak her türlü reklam,  

- Sadece Türk İhraç Ürünlerinin sergilendiği tanıtım faaliyetleri kapsamında  düzenlenecek basın  toplantısı, 

-Toplam stand alanı en az 500 m2  olan katılımlarda azami 25 m2’yi kaplayan ve asgari stand birim bedeli üzerinden hesaplanacak info stand,  

-ülkemiz folklorünü, müziğini ve mutfağını tanıtacak faaliyetler  

destek kapsamında olup, söz konusu faaliyetlere ilişkin harcamalar toplamının; 

a) Yurt dışında düzenlenen ticari nitelikteki uluslararası fuar ve sergi organizasyonlarında % 60’ı, 40.000 ABD Doları’nı, 

b) Yurt dışında düzenlenen münhasıran Türk ihraç ürünlerinin sergilendiği tanıtım faaliyetleri organizasyonlarında % 60’ı, 60.000 ABD Doları’nı  

aşmamak üzere  ödenir. 

Fuarın konusu ile ilgili olsa bile organizatörlerin  "eşantiyon ve ikram” niteliğindeki harcamalarının yanı sıra yukarıda maddeler halinde belirtilen faaliyetlerin dışında kalan ilave etkinlikleri destek kapsamı dışındadır.    

Organizatörlerce fuarın konusu ile ilgili tanıtım etkinliklerini içeren malzeme/faaliyetlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususunda tereddüt olması halinde; Müsteşarlık Gözlemcisinin veya Ticaret/Ekonomi Müşavirinin düzenleyeceği raporlar esas alınır

II) BİREYSEL DÜZEYDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FUARIN DESTEKLENMESİ 

         MADDE 6- Yurt dışında düzenlenen ticari nitelikteki uluslararası fuar ve sergilere iştirak eden katılımcının fuarı düzenleyen kuruluşa ödeyeceği boş stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının %50’si, toplam 20.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere ödenir. 

         Detaylı olarak kesilen faturalarda yer alan ve ödenmesi zorunlu olan kalemler (Auma Fee, Kataloğa Giriş, Reklam Katkı Bedeli, Çevre Koruma Vergisi, Show Insurance, shell scheme/basic stand) hesaplamaya dahildir.  

         Nakliye desteği için malın ilk çıkış yeri ile ilk katılınan fuar yeri arasındaki gidiş veya gidiş-dönüş harcamaları esas alınır.  

         Katılımcının, ürünlerini Türkiye’ye geri getirmeden diğer bir fuara katılması halinde; nakliye desteği Birlik tarafından yapılacak inceleme sonucunda belirlenir.           

III) ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE DESTEKLER 

MADDE 7- Gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, bilişim, ileri malzeme teknolojileri, donanım (hardware) ve yazılım (software) konularında üretim yapan katılımcının; 

- Milli düzeyde gerçekleştirilen katılımlarda organizatöre m2 üzerinden ödeyeceği katılım bedelinin; 

a) KOBİ ve SDŞ  niteliğini haiz veya Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yerleşik diğer firma ve kuruluşlar olması halinde % 90’ı, 

b) Diğer firma ve kuruluşlar olması halinde % 60’ı,

- Bireysel düzeyde gerçekleştirilen katılımlarda ödeyeceği; 

stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının % 60 ı,  toplam 25.000 ABD Doları`nı aşmamak üzere   ödenir.

         Sergilenen ürünlerin belirtilen alanlara girip girmediği gerekli görüldüğü hallerde  Birliklerce istenecek TÜBİTAK veya ilgili üniversitelerden alınacak Belgelerle tevsik edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MÜRACAAT ŞEKLİ ve BELGELERİ

 

I) MİLLİ DÜZEYDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FUARDA MÜRACAAT ŞEKLİ ve BELGELERİ  

MADDE 8- Organizatör, fuarın bitiş tarihinden itibaren altı ay içerisinde aşağıdaki evrakları fuarın konusu ile ilgili Birliğe, genel nitelikteki Türk ihraç ürünlerinin sergilendiği tanıtım faaliyetlerinde ise bulunduğu bölgedeki Birliğe teslim eder.   

a- Fuar için Müsteşarlıktan izin alındığını gösterir yazının örneği, 

            b- Kuruluşlar dışındaki organizatörler tarafından, katılımcı adına düzenlenen faturaların aslı  veya noter veya Birliğin aslını görerek onayladığı sureti ile Kuruluşlara yapılan ödemelerin Banka aracılığıyla veya diğer şekillerde ödendiğini tevsik eden ödeme belgeleri,

c- Organizatör ile katılımcılar arasında yapılan sözleşmeyle, katılımcının banka talep mektubu ve taahhütnamesinin yer aldığı evrak (EK-1), 

d- Katılımcının tüzel kişiliğinin ve ticari unvanının tespiti için Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter veya Birliğin aslını görerek onayladığı sureti, 

e- Yurt içinde imalat sanayi alanında faaliyette bulunulduğunu tevsiken bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından (Sanayi ve/veya Ticaret Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası) alınan kapasite raporu veya donanım (hardware), yazılım (software), el dokuması halı, el sanatları, çiçekçilik/yaş meyve-sebze gibi özelliği olan sektörler için alınan faaliyet belgelerinin aslı veya noter veya Birliğin aslını görerek onayladığı sureti,  

f-  KOBİ niteliğini haiz katılımcının, son döneme ilişkin 4 aylık SSK Sigorta Primleri Bordrosunun aslı veya noter veya Birliğin aslını görerek onayladığı sureti,  

g- KOBİ niteliğini haiz katılımcının en son hesap dönemine ait (yıllık), Vergi Dairesi veya Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirden tasdikli bilançosu yada Birliğin aslını görerek onayladığı sureti,  

h- Katılımcıya ait imza sirküleri aslı veya noter veya Birliğin aslını görerek onayladığı sureti,

         i- Katılımcının müracaat yılına ait, üyesi olduğu Birlik yıllık aidat makbuzu,       

j- Katılımcıyı çevre standlarla  ve logosuyla net bir şekilde gösteren bir adet fotoğraf, 

         k-  Madde 7 ile belirlenen ürünlerin belirtilen alanlara ilişkin olduğunu tevsik eden belge.    

MADDE 9- Organizatör, fuarın bitiş tarihinden itibaren altı ay içerisinde kendine ait aşağıdaki evrakları fuarın konusu ile ilgili Birliğe, genel nitelikteki Türk ihraç ürünlerinin sergilendiği tanıtım faaliyetlerinde ise bulunduğu bölgedeki Birliğe teslim eder.  

            a- Fuar için Müsteşarlıktan izin alındığını gösterir yazının örneği, 

b- Fuar için gerçekleştirilen etkinlik/malzemelere ait harcamalara ilişkin birim ve adedi açıkça belirtilen ve bedellerinin de ödendiği tevsik edilen yurt dışında düzenlenen faturaların aslı veya noter tasdikli sureti ile noter tasdikli tercümeleri, yurtiçinde düzenlenen faturaların aslı veya noter veya Birliğin aslını görerek onayladığı sureti, 

c- Tanıtım etkinlik/malzemelerinin birer örneği, hacim/boyut itibarı ile sunulamayacak durumda olanlarının ise CD veya fotoğrafları,  

d- Organizatörün banka talep mektubu ve taahhütnamesinin yer aldığı evrak (EK-2), 

e- İmza sirküleri veya noter veya Birliğin aslını görerek onayladığı sureti.    

II) BİREYSEL DÜZEYDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FUARDA MÜRACAAT ŞEKLİ ve BELGELERİ  

MADDE 10- Yurt dışında düzenlenen ticari nitelikteki uluslararası fuar ve sergilere iştirak eden katılımcı, fuarın bitiş tarihinden itibaren altı ay içerisinde aşağıdaki evrakları bağlı olduğu Birliğe teslim eder.  

a- Katılımcı adına düzenlenmiş yurtdışı faturaların aslı veya noter tasdikli sureti, ile noter tasdikli Türkçe tercümesi, yurt içinde düzenlenmiş faturaların aslı veya noter veya Birliğin aslını görerek onayladığı sureti ve bu faturaların bedellerinin ödendiğini tevsik eden bankacılık sistemi içinde geçerli olan veya zorunlu hallerde Birliklerce uygun görülecek ödeme belgeleri,  

         b- Nakliye desteğinden yararlanan katılımcının bu durumu tevsiken Gümrük Beyannamesi veya Ata Karnesi veya Gümrük Mevzuatı çerçevesinde ürünün yurda giriş veya çıkışını tevsik eden belgenin aslı veya noter veya Birliğin aslını görerek onayladığı sureti,      

c- Katılımcının tüzel kişiliğinin ve ticari unvanının tespiti için Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter veya Birliğin aslını görerek onayladığı sureti, 

d- Yurt içinde imalat sanayi alanında faaliyette bulunulduğunu tevsiken bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından (Sanayi ve/veya Ticaret Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası) alınan kapasite raporu veya donanım (hardware),  yazılım (software), el dokuması halı, el sanatları, çiçekçilik/yaş meyve-sebze gibi özelliği olan sektörler için alınan faaliyet belgelerinin aslı veya noter veya Birliğin aslını görerek onayladığı sureti,  

e- Fuarın uluslararası nitelikte olduğunu tevsik eden katalog veya broşürler,   

f- İmza sirküleri aslı veya noter veya Birliğin aslını görerek onayladığı sureti,  

g- Banka talep mektubu ve taahhütnamenin yer aldığı evrak (EK- 3),

         h- Katılımcıyı çevre standlarla  ve logosuyla net bir şekilde gösteren bir adet fotoğraf,        

i- Katılımcının müracaat yılına ait, üyesi olduğu Birlik yıllık aidat makbuzu,       

j- Madde 7 ile belirlenen ürünlerin belirtilen alanlara ilişkin olduğunu tevsik eden belge.           

MADDE 11- SDŞ, DTSŞ  ve diğer pazarlamacı katılımcıların, fuara katılmaları halinde katılıma ilişkin evraklar kendi adlarına düzenlenir.               

Diğer pazarlamacı katılımcılar; 

İmalatçının kapasite raporunu veya yazılım (software), el dokuması halı, el sanatları, çiçekçilik/yaş meyve-sebze gibi özelliği olan sektörler için alınan faaliyet belgelerini veya bu evrakların noter veya Birliğin aslını görerek onayladığı suretini,  

İmalatçı ile yaptığı, imalatçının ürünlerinin promosyonundan sorumlu olduğunu belirtir sözleşmenin aslını veya noter  veya Birliğin aslını görerek onayladığı suretini

ibraz eder. 

Aynı şirketler grubu içerisinde yer alan imalatçı ile pazarlamacının aralarındaki organik bağı tevsik etmeleri yeterlidir. 

MADDE 12- Birlikler desteklemenin yapılmasını teminen bu belgeler dışında kalan ancak ihtiyaç duyulan her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilirler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MÜRACAATIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

MADDE 13 - Organizatörün; 

            a) Ülkemiz ihracat hedefleri ve dış ticaret dengesi dikkate alınarak, sahip olduğu ekonomik potansiyel, kültür ve turizm imkanları ile ulaşmış olduğu teknolojik seviyeyi mümkün olabilecek en iyi şekilde tanıtma amacına uygun davranmadığının, 

b) Katılımcıya verdiği taahhütleri yerine getirmediğinin,

tespiti halinde destek talebi kabul edilmez.     

MADDE 14- Katılımcının, Türk malı imajına zarar verdiğinin, kalitesiz ürünler sergilediğinin veya fuar süresince gösterdiği tanıtıma yönelik yaklaşımının ülkemiz itibarını zedelediğinin tespiti halinde destek talebi kabul edilmez. 

MADDE 15- Söz konusu hususların tespitinde; Müsteşarlık gözlemcisi veya Ticaret/Ekonomi Müşavirinin düzenleyecekleri raporlar esas alınır. 


BEŞİNCİ BÖLÜM

MÜRACAATIN SONUÇLANDIRILMASI

 MADDE 16- Birlikler, gerekli incelemenin yapılmasını müteakip, ödeme yapılacak katılımcı ve organizatör ile ödeme miktarlarını ödemenin yapılmasını teminen T. Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildirir.

  

 ALTINCI BÖLÜM

YAPTIRIM 

MADDE 17- Organizatör ve katılımcının;

a) Ülkemiz birlik ve bütünlüğüne yönelik menfi davranışlarda bulunduğunun, 

b) Yanıltıcı  belge ibraz ettiğinin, 

tespiti halinde, haklarında yasal işlem yapılır. Bu kapsamda; haklarında soruşturma veya dava açılmasına karar verilenlerin  destek talepleri kesin hüküm alınıncaya kadar bekletilir. Dava sonucunda, suçu sabit görülenlerin 2001/4 sayılı Tebliğ kapsamındaki müracaatları  süresiz olarak reddedilir. 

Söz konusu hususların tespitinde; Birlik personeli veya Müsteşarlık gözlemcisi veya Ticaret/Ekonomi Müşaviri veya Büyükelçiliğimiz yetkililerinin düzenleyecekleri raporlar esas alınır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 

MADDE 18- Katılımcı ve organizatörün, 2001/4 sayılı Tebliğde belirtilen desteklerden faydalanabilmesi için harcamalarını fatura ile belgelendirmiş olması şarttır. Kuruluşlarca milli düzeyde gerçekleştirilen fuar katılımlarında, katılımcının harcamalarını tevsik eden ödeme belgelerinin ibrazı şarttır. 

MADDE 19- Desteklemede; ibraz edilen faturalardaki harcamaların (KDV hariç), TL cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları fatura tarihindeki T. Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak T. Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. 

MADDE 20- Katılımcıya ve organizatöre haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 21- Bu uygulama usul ve esaslarına ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmaya ve ortaya çıkabilecek ihtilafları sonuçlandırmaya Müsteşarlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir. 

  

EK 1

SÖZLEŞME

 

Bu kısımda organizatörün fuara ilişkin hizmet ve sözleşme şartları belirtilir.

Sözleşmede, her iki tarafın ticari unvanları ile fuarın Müsteşarlıkça izin verilen tam ve açık adı, tarihi, yeri, katılımcı adresi, Vergi Dairesi ve sicil numarası, telefon-faks numarası, talep edilen alan, m2  birim fiyatı, KDV, toplam  m2 fiyatı ve ödeme planı belirtilir.

Sözleşmede, her iki taraf yetkililerinin imza ve kaşeleri yer alır. 

 

TAAHHÜTNAME

MALİYE BAKANLIĞINA

Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak istihsal edilen Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 23.3.2001 tarihli ve 24351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2001/4 sayılı Yurt Dışında Milli  veya Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ’i çerçevesinde; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tarafıma haksız bir ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde söz konusu tutarı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre geri ödeyeceğimi taahhüt ederim.

FİRMA ÜNVANI:

FİRMA ADRESİ:

TEL-FAKS:

VERGİ DAİRESİ:

VERGİ NUMARASI:

 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA

Adıma tahakkuk edecek hakediş miktarının aşağıda belirtilen bankadaki hesabımıza yatırılmasını arz ederim.

BANKA ÜNVANI:

BANKA ŞUBESİ:

HESAP NUMARASI:

YETKİLİ KİŞİ/KİŞİLER:

YETKİLİ İMZA/İMZALAR:

TARİH:

KAŞE:

 

 

 

 EK 2

 

FUARA İLİŞKİN BİLGİLER

FUAR ADI VE TARİHİ:

FUAR ÜLKESİ VE KENTİ:

FUAR KONUSU:

MİLLİ KATILIM ALANI (NET):

MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TANITIM ETKİNLİKLERİNİN ANA HATLARI: 

 

 

TAAHHÜTNAME

MALİYE BAKANLIĞINA

Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak istihsal edilen Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 23.3.2001 tarihli ve 24351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2001/4 sayılı Yurt Dışında Milli  veya Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ’i çerçevesinde; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tarafıma haksız bir ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde söz konusu tutarı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre geri ödeyeceğimi taahhüt ederim.

FİRMA ÜNVANI:

FİRMA ADRESİ:

TEL-FAKS:

VERGİ DAİRESİ:

VERGİ NUMARASI:

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA

Adıma tahakkuk edecek hakediş miktarının aşağıda belirtilen bankadaki hesabımıza yatırılmasını arz ederim.

BANKA ÜNVANI:

BANKA ŞUBESİ:

HESAP NUMARASI:

YETKİLİ KİŞİ/KİŞİLER:

YETKİLİ İMZA/İMZALAR:

TARİH:

KAŞE:

 

 

 

EK 3

 

FUARA İLİŞKİN BİLGİLER

FUAR ADI VE TARİHİ:

FUAR ÜLKESİ VE KENTİ:

FUAR KONUSU:

KATILIM ALANI (NET):

 

TAAHHÜTNAME

MALİYE BAKANLIĞINA

Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak istihsal edilen Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 23.3.2001 tarihli ve 24351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2001/4 sayılı Yurt Dışında Milli  veya Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ’i çerçevesinde; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tarafıma haksız bir ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde söz konusu tutarı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre geri ödeyeceğimi taahhüt ederim.

FİRMA ÜNVANI:

FİRMA ADRESİ:

TEL-FAKS:

VERGİ DAİRESİ:

VERGİ NUMARASI:

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA

Adıma tahakkuk edecek hakediş miktarının aşağıda belirtilen bankadaki hesabımıza yatırılmasını arz ederim.

BANKA ÜNVANI:

BANKA ŞUBESİ:

HESAP NUMARASI:

YETKİLİ KİŞİ/KİŞİLER:

YETKİLİ İMZA/İMZALAR:

TARİH:

KAŞE:

 

 

 

 

 

 

Ana Sayfa   I   Fuar Tur Hakkında   I   Referanslarımız  I  Yurtdışı Fuarları  I   Fuar Mevzuatı  I   Vize İşlemleri  I   İletişim   Online Rezervasyon

 
 Fuartur.com sitesinde yer alan tüm metin, resim ve içeriklerin telif hakları Fuar Tur'a aittir. Basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz veya kopyalanamaz.
Tüm fuar bilgileri ve fiyatlar bilgilendirme amaçlı olup, değişiklik arz edebilir. Fiyat ve bilgi yanlışlıklarından Fuar Tur sorumlu tutulamaz.

Web Tasarım