Yurtdışı Fuarları , Seyahat Danışmanınız....

Ana Sayfa  /  Favorilerime Ekle  /  Ana Sayfam Yap

 
  •                    Firmamız " RFL" nin
                            Türkiye Yetkili Seyahat Acentesidir....

 

Ana Sayfa   I   Fuar Tur Hakkında   I   Referanslarımız  I  Yurtdışı Fuarları  I   Fuar Mevzuatı  I   Vize İşlemleri  I   İletişim  Biz Sizi Arayalım

Fuar Sektöründen Haberler
■ AUTOMECHANIKA SHANGHAI 2018
Otomotiv sanayisinin önde gelen fuarlarından "AUTOMECHANIKA SHANGHAI 2018" fuar satışı başlamıştır...

■ CeBIT Hannover Bilişim Fuarı 2019
Bilgisayar,bilişim ve iletişim alanında önde gelen adını duyurmuş fuarlardan birisidir.Fuar satışları başlamıştır...

■ Hannover Messe Sanayi Fuarı 2019
Sanayi sektörünün önde gelen fuarlarından "Hannover Messe" Genel Sanayi fuarı satışlarımız başlamıştır...

■ BAU Munich 2019
Uluslararası yapı-inşaat malzemeleri,makinaları ve teknolojileri sektörünün önde gelen fuarlarından olan "BAU Munich 2019" satışları başlamıştır...

■ Middle East Electricity Dubai 2019
Orta Doğu'nun Önde Gelen Enerji Sanayi Fuarının satışları başlamıştır...

■ Kosgeb Desteklerinden Faydalanmak İçin
Kosgeb Desteklerinden Faydalanmak İsteyen İşletmelerin Yapması Gerekenler

■ Sayın Fuar Katılımcıları ve Ziyaretçileri
Sayfamızda bulamadığınız fuar paket turlarını size özel hazırlayabiliyoruz. 0212 278 44 11

■ Fuarlar ve İş Seyahatleriniz İçin Firmanıza Özel Programlar
Yurt içinde ve yurt dışında konaklama, uçak, transfer, vize v.b. hizmetleri, siz müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda hazırlıyoruz.
Bu hizmetlerimizden isterseniz paket program, isterseniz ihtiyaçlarınıza göre ayrı ayrı olarak yararlanabilirsiniz.

■ Vize
Vize konusunda acentemizden bilgi alabilirsiniz 0212 278 44 11 ( Mehmet ÇELEN - 0555 965 23 42 )

■ Global Krizin Fuar Katılımlarına Etkisi
Dünya ülkelerini kasıp kavuran finansal krizin....

■ Seyahat Hastalıkları Hakkında Ne Kadar Bilgi Sahibisiniz
Sağlığınız için seyahate çıkmadan önce yapmanız gereken önemli şeyler

Tüm Haberler

Fuar Arama
Fuar Adı :  
Sektör :  
Ülke :
Şehir :
Tarihi :  
   
Faydalı Linkler
Ülke Rehberi
 İş Adamının Seyahat Rehberi
  Uçuş Bilgileri
İç Hat     Geliş   Gidiş
Dış Hat     Geliş  Gidiş

Veriler DHMİ Atatürk Havalimanı
sisteminden anlık olarak alınmaktadır.

Fuar Bülten
Fuar Sektörünüz ile ilgili her türlü yenilikten haberdar olmak için mail listemize eklenin.
E-mail 

Sektör:

Firmamız Türkiye "TEK" Yetkili
Seyahat Acentesidir.

2009 ' Yılı Yurt Dışı Fuarları
 ∟ Milli Katılım Fuarları
 ∟ Bireysel Katılım Fuarları
 
 

 

  Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (2001/4)

Yurt Dışında Milli Veya Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ Tebliğ No: 2001/4) 23.03.2001 tarihli ve 24351 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.  

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Giriş

Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "İhracat Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu`nun 12.03.2001 tarih ve 2001/4 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.

    Amaç

    Madde 1- Bu Tebliğin amacı; İhracata Yönelik Devlet Yardımları`na ilişkin 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı"nın 4 üncü Maddesi’nin verdiği yetkiye dayanarak, yurt dışında düzenlenen fuarlara katılımın arttırılması için gerekli desteğin sağlanmasıdır.

    Kapsam

    Madde 2- Bu destek; yurt dışında düzenlenen fuarlara katılımı gerçekleştiren organizatör ile katılımcı tarafından yapılan harcamaların aşağıda belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasını kapsamaktadır.

   Tanımlar

    Madde 3- Bu Tebliğde geçen deyimlerden;

    Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı,

    Organizatör: Müsteşarlıkça fuar düzenlemek için yetkilendirilen firma veya kuruluşları,   

    Fuar: Yurt dışında düzenlenen; ticari nitelikteki uluslararası fuar ve sergiler ile münhasıran Türk ihraç ürünlerinin sergilendiği tanıtım faaliyetlerini,

    Katılımcı: Fuara katılan, yurt içinde imalat sanayi alanında faaliyette bulunan firma ve kuruluşlar ile bunların ürünlerinin pazarlanmasından sorumlu firma ve kuruluşları,

   Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ):

    -Bir ila ikiyüz arasında işçi çalıştırdığı, bağlı olduğu meslek kuruluşunca tevsik edilen,  

   -Gerçek usulde defter tutan,

    -İmalat sanayi alanında faaliyette bulunan,

    -Arsa ve bina hariç, mevcut sabit sermaye tutarı, bilanço net değeri itibariyle iki milyon ABD Doları karşılığı TL’yi aşmayan işletmeleri,

    Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ): Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “SDŞ” statüsü verilen şirketleri,

    Diğer firma ve kuruluşlar:          KOBİ ve SDŞ’ler dışında kalan firma ve kuruluşları,

ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM

    Fuara İlişkin Destekler

    Milli düzeyde gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenmesi

    Madde 4- Katılımcı tarafından, fuarın milli katılım organizasyonunu düzenlemek üzere Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatöre m2 üzerinden ödenecek katılım bedelinin;  20.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere;

    a) KOBİ ve SDŞ  niteliğini haiz veya Kalkınmada Öncelikli Yöreler’de yerleşik diğer firma ve kuruluşlar olması halinde % 80’i,

    b) Diğer firma ve kuruluşlar olması halinde  % 50’si

ödenir.

   Organizatörün desteklenmesi

    Madde 5- Organizatörce gerçekleştirilen;

    -defile, kokteyl,

    -reklam panoları, fuar tanıtım filmi, afiş, broşür/kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, multivizyon gösterileri,

    -yurt dışındaki kitle iletişim araçlarında yayınlanacak her türlü reklam,

    -ülkemiz folklorünü, müziğini ve mutfağını tanıtacak faaliyetler destek kapsamında olup,     

    Söz konusu faaliyetlere ilişkin harcamaların;

    a) Yurt dışında düzenlenen ticari nitelikteki uluslararası fuar ve sergi organizasyonlarında % 60’ı, 40.000 ABD Doları’nı,

    b) Yurt dışında düzenlenen münhasıran Türk ihraç ürünlerinin sergilendiği tanıtım faaliyetleri organizasyonlarında % 60’ı, 60.000 ABD Doları’nı

aşmamak üzere  ödenir.

    Bireysel düzeyde gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenmesi

    Madde 6- Yurt dışında düzenlenen ticari nitelikteki uluslararası fuar ve sergilere iştirak eden katılımcının ödeyeceği stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının %50’si, 20.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere  ödenir.

    Ürün gruplarına göre destekler

    Madde 7- Gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, bilişim, ileri malzeme teknolojileri, donanım (hardware) ve yazılım (software) konularında üretim yapan katılımcının;

    - Milli düzeyde gerçekleştirilen katılımlarda organizatöre m2 üzerinden ödeyeceği katılım bedelinin;

    a) KOBİ ve SDŞ  niteliğini haiz veya Kalkınmada Öncelikli Yöreler’de yerleşik diğer firma ve kuruluşlar olması halinde % 90’ı,

    b) Diğer firma ve kuruluşlar olması halinde % 60’ı,

    - Bireysel düzeyde gerçekleştirilen katılımlarda ödeyeceği;

stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının % 60 ı,

25.000 ABD Doları`nı aşmamak üzere ödenir.

   Ödeme esasları

    Madde 8- Katılımcı ve organizatörün, bu Tebliğde belirtilen desteklerden faydalanabilmesi için harcamalarını fatura ile belgelendirmiş olması şarttır. Kuruluşlarca milli düzeyde gerçekleştirilen fuar katılımlarında, katılımcının harcamalarını tevsik eden ödeme belgelerinin ibrazı şarttır.

    Kurlar  

   Madde 9- Desteklemede; ibraz edilen faturalardaki harcamaların, TL cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları fatura tarihindeki T. Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak T. Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

     Genel Hükümler

     Müracaat şekli ve müracaatın değerlendirilmesi

    Madde 10-  Fuar sona erdikten sonra, gerekli tüm belgeler fuarın bitiş tarihini müteakip en geç altı ay içerisinde; milli düzeyde gerçekleştirilen fuar katılımlarında organizatör kanalı ile bireysel düzeyde gerçekleştirilen fuar katılımlarında katılımcı tarafından İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri’ne intikal ettirilir. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, gerekli incelemenin yapılmasını müteakip, ödeme yapılacak katılımcı ve organizatör ile ödeme miktarlarını ödemenin yapılmasını teminen T. Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildirir.

    Madde 11- Organizatörün;

    a) Ülkemiz ihracat hedefleri ve dış ticaret dengesi dikkate alınarak, sahip olduğu ekonomik potansiyel, kültür ve turizm imkanları ile ulaşmış olduğu teknolojik seviyeyi mümkün olabilecek en iyi şekilde tanıtma amacına uygun davranmadığının,

    b) Katılımcıya verdiği taahhütleri yerine getirmediğinin,

tespiti halinde destek talebi kabul edilmez.   

   Madde 12- Katılımcının, Türk malı imajına zarar verdiğinin, kalitesiz ürünler sergilediğinin veya fuar süresince gösterdiği tanıtıma yönelik yaklaşımının ülkemiz itibarını zedelediğinin tespiti halinde destek talebi kabul edilmez.

    Haksız ödeme

    Madde 13- Katılımcıya ve organizatöre haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.

    Yaptırım

    Madde 14- Organizatör ve katılımcının;               

    a) Ülkemiz birlik ve bütünlüğüne yönelik menfi davranışlarda bulunduğunun,

    b) Yanıltıcı  belge ibraz ettiğinin,

tespiti halinde, haklarında yasal işlem yapılır. Bu kapsamda; haklarında soruşturma veya dava açılmasına karar verilenlerin  destek talepleri kesin hüküm alınıncaya kadar bekletilir. Dava sonucunda, suçu sabit görülenlerin bu Tebliğ kapsamındaki müracaatları  süresiz olarak reddedilir.

   Yetki

    Madde 15- Bu Tebliğin, uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulanmasına ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmaya ve ortaya çıkabilecek ihtilafları sonuçlandırmaya Müsteşarlık yetkilidir.

    Yürürlükten kaldırılan mevzuat

    Madde 16- Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 18.05.1995 tarih ve 95/6 sayılı Kararının 5. Maddesiyle belirlenen “Yurtdışında Düzenlenen Fuar ve Sergilere Milli Düzeyde veya Bireysel Katılımın Desteklenmesine İlişkin Karar”ı ile 01.06.1995 tarih ve 22300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 95/6 sıra no’lu “Yurtdışında Düzenlenen Fuar ve Sergilere Milli Düzeyde veya Bireysel Katılımın Desteklenmesine İlişkin Karar”ı ve 24.07.1997 tarih ve 97/6 sayılı Kararı ile belirlenen “Yurtdışında Düzenlenen Fuar ve Sergilere Milli Düzeyde veya Bireysel Katılımın Desteklenmesine İlişkin Karar’ın 3. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ı ile  31 Temmuz 1997 tarih ve 23066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 97/3 sıra no’lu “Yurtdışında Düzenlenen Fuar ve Sergilere Milli Düzeyde veya Bireysel Katılımın Desteklenmesine İlişkin Karar’ın 3. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ”i yürürlükten kaldırılmıştır.

    Uygulama

    Madde 17- Bu Tebliğ hükümleri 01 Ocak 2001 ve sonrasında gerçekleştirilecek fuar katılımları için uygulanır. Bu tarihten önce gerçekleştirilen fuar katılımları için 16 ıncı Madde’de belirtilen  yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 18- Bu Tebliğ 01 Ocak 2001 tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 19- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Son Güncelleme Tarihi: 23/05/2006

İletişim Bilgisi: İhracat Genel Müdürlüğü

Eposta: ihr@dtm.gov.tr

 

 

 

 

Ana Sayfa   I   Fuar Tur Hakkında   I   Referanslarımız  I  Yurtdışı Fuarları  I   Fuar Mevzuatı  I   Vize İşlemleri  I   İletişim   Online Rezervasyon

 
 Fuartur.com sitesinde yer alan tüm metin, resim ve içeriklerin telif hakları Fuar Tur'a aittir. Basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz veya kopyalanamaz.
Tüm fuar bilgileri ve fiyatlar bilgilendirme amaçlı olup, değişiklik arz edebilir. Fiyat ve bilgi yanlışlıklarından Fuar Tur sorumlu tutulamaz.

Web Tasarım