Yurtdışı Fuarları , Seyahat Danışmanınız....

Ana Sayfa  /  Favorilerime Ekle  /  Ana Sayfam Yap

 
  •                    Firmamız " RFL" nin
                            Türkiye Yetkili Seyahat Acentesidir....

 

Ana Sayfa   I   Fuar Tur Hakkında   I   Referanslarımız  I  Yurtdışı Fuarları  I   Fuar Mevzuatı  I   Vize İşlemleri  I   İletişim  Biz Sizi Arayalım

Fuar Sektöründen Haberler
■ AUTOMECHANIKA SHANGHAI 2018
Otomotiv sanayisinin önde gelen fuarlarından "AUTOMECHANIKA SHANGHAI 2018" fuar satışı başlamıştır...

■ CeBIT Hannover Bilişim Fuarı 2019
Bilgisayar,bilişim ve iletişim alanında önde gelen adını duyurmuş fuarlardan birisidir.Fuar satışları başlamıştır...

■ Hannover Messe Sanayi Fuarı 2019
Sanayi sektörünün önde gelen fuarlarından "Hannover Messe" Genel Sanayi fuarı satışlarımız başlamıştır...

■ BAU Munich 2019
Uluslararası yapı-inşaat malzemeleri,makinaları ve teknolojileri sektörünün önde gelen fuarlarından olan "BAU Munich 2019" satışları başlamıştır...

■ Middle East Electricity Dubai 2019
Orta Doğu'nun Önde Gelen Enerji Sanayi Fuarının satışları başlamıştır...

■ Kosgeb Desteklerinden Faydalanmak İçin
Kosgeb Desteklerinden Faydalanmak İsteyen İşletmelerin Yapması Gerekenler

■ Sayın Fuar Katılımcıları ve Ziyaretçileri
Sayfamızda bulamadığınız fuar paket turlarını size özel hazırlayabiliyoruz. 0212 278 44 11

■ Fuarlar ve İş Seyahatleriniz İçin Firmanıza Özel Programlar
Yurt içinde ve yurt dışında konaklama, uçak, transfer, vize v.b. hizmetleri, siz müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda hazırlıyoruz.
Bu hizmetlerimizden isterseniz paket program, isterseniz ihtiyaçlarınıza göre ayrı ayrı olarak yararlanabilirsiniz.

■ Vize
Vize konusunda acentemizden bilgi alabilirsiniz 0212 278 44 11 ( Mehmet ÇELEN - 0555 965 23 42 )

■ Global Krizin Fuar Katılımlarına Etkisi
Dünya ülkelerini kasıp kavuran finansal krizin....

■ Seyahat Hastalıkları Hakkında Ne Kadar Bilgi Sahibisiniz
Sağlığınız için seyahate çıkmadan önce yapmanız gereken önemli şeyler

Tüm Haberler

Fuar Arama
Fuar Adı :  
Sektör :  
Ülke :
Şehir :
Tarihi :  
   
Faydalı Linkler
Ülke Rehberi
 İş Adamının Seyahat Rehberi
  Uçuş Bilgileri
İç Hat     Geliş   Gidiş
Dış Hat     Geliş  Gidiş

Veriler DHMİ Atatürk Havalimanı
sisteminden anlık olarak alınmaktadır.

Fuar Bülten
Fuar Sektörünüz ile ilgili her türlü yenilikten haberdar olmak için mail listemize eklenin.
E-mail 

Sektör:

Firmamız Türkiye "TEK" Yetkili
Seyahat Acentesidir.

2009 ' Yılı Yurt Dışı Fuarları
 ∟ Milli Katılım Fuarları
 ∟ Bireysel Katılım Fuarları
 
 

 

  Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (2007/1)

YURT DIŞINDA FUAR DÜZENLENMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(İhracat: 2007/1)
   
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının 3 üncü Maddesinin (ı) bendi ve 06/06/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İhracat Yönetmeliğinin 10 uncu Maddesi uyarınca yurt dışında düzenlenen ticari nitelikli fuarlara katılım sağlamak yoluyla ihracatımızın arttırılması için fuar organizasyonlarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen, belirlenecek organizatörlerin görev ve sorumluluklarının tespit edilmesi ve faaliyetlerinin değerlendirilmesidir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yurt dışında ticari nitelikli;
                a) Türk İhraç Ürünleri Fuarı,
                b) Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı,
                c) Milli Katılım Organizasyonu,
                ç) Yabancı Firma Katılımlı Fuar
düzenlemelerini gerçekleştirecek Organizatörlerin belirlenerek yetkilendirilmeleri, görevlendirilmeleri ve fuar faaliyetlerinin değerlendirilmesini kapsar.

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ’de geçen;
a) Ara Talep: Geçici Belge veya Belge sahibi Organizatörlerin, Toplu Taleplerinin haricinde organize etmeyi planladıkları her bir Yurt Dışı Fuara ilişkin taleplerini EK-1’de yer alan Başvuru Formu ile birlikte ve EK-2/A’da yer alan güncelleştirilmiş Personel Görevlendirme Formu ile Müsteşarlığa bildirmelerini,
b) Belge: Müsteşarlık tarafından bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde öngörülen şartları yerine getiren Organizatörlere yurt dışında fuar düzenleme yetkisi tanıyan C, B ve A sınıflarından oluşan Belgeyi,
c) Faaliyet Yılı: Müsteşarlık tarafından Geçici Belge ile ilgili işlem yapılan tarihten başlayarak geçen bir yıllık süreyi,
ç) Fuar Puanı: Organizatörlerin düzenledikleri her bir fuar için Katılımcı ve Gözlemcilerin değerlendirmeleri sonucunda 70 üzerinden aldıkları puanı,
d) Geçici Belge: Müsteşarlık tarafından bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen ve 2 yıl süre ile geçerli olan belgeyi,
e) Genel Müdürlük: İhracat Genel Müdürlüğünü,
f) Gözlemci: Müsteşarlık tarafından yurt dışındaki fuarlarda denetleme ve değerlendirme  görevini yerine getirmek üzere görevlendirilen personeli,
 g) Katılımcı: Bu Karar kapsamındaki yurt dışı fuarlara katılan veya Müsteşarlıkça belirlenen Desteklenecek Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesinde yer alan fuarlara bireysel katılım sağlayan, İhracatçı Birliğine üye; yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunan veya bunların ürünlerinin pazarlamasını yapan Türkiye’de yerleşik firma veya kuruluş ile Üretici/imalatçı Organizasyonunu,
ğ) Kuruluşlar : İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, İhracatçı Birlikleri ve İstanbul Ticaret Odasını,
h) Milli Katılım: Yurt dışında düzenlenen genel veya sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Türk firmalarının Müsteşarlık tarafından görevlendirilen Organizatör koordinatörlüğünde gerçekleştirdiği toplu katılımları,
ı) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,
i) Organizatör: Müsteşarlık tarafından adına Geçici Belge veya Belge düzenlenmiş, yurt dışında Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Yabancı Firma Katılımlı Fuar ve Milli Katılım organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen firma ve Kuruluşları,
j) Organizatör Puanı: Ortalama Fuar Puanına Müsteşarlıkça verilen puanın ilavesi ile bir yıllık performansı 100 üzerinden gösteren puanı,
k) Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Organizatörlerce yalnızca sektörel Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurt dışı fuarları,
l) Takvim yılı: Müsteşarlık tarafından görevlendirilen Organizatörlerin yurt dışı fuar organizasyonlarını gerçekleştirdikleri 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasındaki bir yıllık dönemi,
m) Toplu Talep: Geçici Belge veya Belge sahibi Organizatörlerin, her yıl 1 Mart-31 Mart tarihleri arasında bir sonraki takvim yılı içerisinde organize etmeyi planladıkları her bir Yurt Dışı Fuara ilişkin taleplerini EK-1’de yer alan Başvuru Formu ile birlikte ve toplu halde EK-2/A’da yer alan Personel Görevlendirme Formu ile birlikte Müsteşarlığa bildirmelerini,
n) Türk İhraç Ürünleri Fuarı : Organizatörlerce yalnızca Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurt dışı fuarları,
o) Yabancı Firma Katılımlı Fuar : Organizatörlerce düzenlenen ve Katılımcıların yanı sıra Yabancı Katılımcılarla gerçekleştirilen genel veya sektörel nitelikli yurt dışı fuarları,
ö) Yabancı Katılımcı: Bir fuarın Türk katılımcıları haricindeki katılımcılarını,
p) Yurt Dışı Fuar : Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması amacıyla yurt dışında düzenlenen; Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Yabancı Firma Katılımlı Fuar  ve Milli Katılım Organizasyonunu,
r) Yurt Dışı Fuarcılık Komitesi: Yurtdışı fuarcılık sektörümüzün verimliliğinin ve uluslararası rekabet gücünün arttırılması, fuar düzenlenecek hedef ülkeler ve sektörlere ilişkin stratejilerin belirlenmesi, fuar organizasyonlarına katılan firmalarımızın yurtdışı pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine katkı sağlanması ve fuarcılık politikalarının geliştirilmesine yardımcı olunması amacıyla Organizatör temsilcilerinin katılımıyla istişari nitelikte, İhracat Genel Müdürü Başkanlığındaki, Genel Müdürlük’ten Başkan dahil 2 temsilci, Türkiye İhracatçılar Meclisinden 1 temsilci, Müsteşarlıkça uygun görülen beş İhracatçı Birliğinden birer temsilci olmak üzere İhracatçı Birliklerinden toplam 5 temsilci ile Yurtdışı Fuar Organizatörleri Derneğinden (YUFOD) 6 temsilcinin katılımıyla oluşan komiteyi,
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM

Organizatörlerin Hak ve Yükümlülükleri

Organizatörlerin görev ve sorumlulukları
MADDE 4- (1) Müsteşarlık tarafından Yurt Dışı Fuar düzenlemekle yetkilendirilen Organizatörler aşağıda belirtilen hususlarda görevli ve sorumludurlar:
a) Ülkemizin dış ticaret hedef ve politikaları çerçevesinde gerçekleştirme talebinde bulundukları Yurt Dışı Fuarla ilgili olarak, bu Tebliğde belirtilen süreler içinde, talebe esas teşkil eden ön çalışma ile Müsteşarlığa müracaat etmek.
b) Türk ihraç ürünlerini yurt dışında en iyi şekilde tanıtmak ve katılımcıların fuarlardan azami faydayı elde etmeleri amacıyla fuar öncesinde ve fuar sırasında fuarla ilgili gerekli tanıtım faaliyetleri dahil her türlü çalışmayı yapmak.
c) Organizasyonun yapılacağı ülke ile ilgili güncel,
1.Dış ticaret mevzuatı,
2.Gümrük mevzuatı,
3.Bankacılık ve sigortacılık mevzuatı,
4.Taşımacılık sistemi,
5.Potansiyel alıcı konumundaki yerel ithalatçı ve aracı firmalar,
6.Fuar konusu sektör veya sektörler,
7.Dış ticaretle ilgili kurum ve kuruluşların isim ve adresleri,
8.Yabancı sermaye mevzuatı,
9.Anlaşmazlıkların halli mekanizmaları,
10.Pazar potansiyeli,
11.Diğer tamamlayıcı hususlar
hakkında fuar öncesi hazırlanacak bilgi dokümanları ile mevcut Katılımcı listesini fuar başlama tarihinden en geç 30 gün önce elektronik ortamda (CD) Müsteşarlığa ve katılımcı firmalara iletmek.
ç) Fuar öncesinde katılımcılara stand dekorasyonu, yerleşimi ve yer planı ile ilgili hazırladıkları dosyayı ileterek, katılımcıları fuar katılımı kapsamında ihtiyaç duyabilecekleri malzemeler hakkında bilgilendirmek.
d) Fuar bitiş tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde EK-3’de belirtilen bilgi ve belgeleri Müsteşarlığa iletmek.
e) Uygun standartlarda hazırlanmış stand ve dekorasyon malzemeleriyle ve katılımcılara verdiği taahhütlere uygun şekilde Türk ihraç ürünlerinin sergilenmesini, stand alınlıklarında katılımcı unvanlarının yer almasını sağlamak ve nakliye, gümrükleme, sigorta işlemlerini yapmak; nakliye veya özel stand dekorasyonu yapım konularında Katılımcıların kendi sorumluluklarını almaları durumunda, Katılımcılarla yapılacak sözleşmelerde bu sorumlulukların katılımcılara ait olduğunu açık şekilde belirtmek.
f) Müsteşarlık tarafından organizasyonla ilgili verilebilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Geçici Belge düzenlenmesi
MADDE 5 – (1) Geçici Belge talebinde bulunan anonim veya limited şirket statüsündeki firmalar EK-4’de yer alan Geçici Belge Başvuru Formuyla birlikte, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle Müsteşarlığa başvuruda bulunurlar:
a) Bağlı bulundukları vergi dairesince en son hesap yılına ait tasdikli bilanço veya yeminli mali müşavir tarafından düzenlenmiş ödenmiş sermayelerinin en az bir milyon YTL olduğunu tevsik eden belge.
b) 500 bin ABD Doları tutarındaki nakit parayı T.C. Ziraat Bankası’ndaki “Muhtelif Borçlar-Bloke Paralar” hesabına teminat olarak yatırdığının veya bu tutardaki süresiz kat’i banka teminat mektubunun  Müsteşarlığa ibrazı.
c) “Yurt dışında fuar düzenlemek” ibaresinin yer aldığı şirket ana sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter onaylı sureti.
ç) Yurt içinde fuar düzenlenmesi konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından verilmiş bulunan belge.
d) Ticaret ve/veya Sanayi Odalarına üyeliğini tevsik eden faaliyet belgesinin aslı.
e) Şirket ortakları dışında en az beş personelin, dört yıllık yüksek okul mezunu ve fuar organizasyonu konusunda deneyimli olması kaydıyla, son bir yıl içerisinde Geçici Belge talebinde bulunan firmada veya daha önce Müsteşarlık tarafından yurt dışında fuar düzenleme konusunda yetkilendirilen Organizatörlerde en az 6 ay süreyle istihdam edildiğini tevsik eden, Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürlüklerince düzenlenmiş belge.
f) EK-2/B’de yer alan forma göre düzenlenmiş personel listesi ile personelin en az üçünün yaygın bir yabancı dilde yeterliliğinin Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavından (KPDS) en az C düzeyini veya Müsteşarlık tarafından yeterli görülecek  yabancı dil sertifikasını tevsik edecek belgelerin aslı veya noter onaylı sureti.
g) Şirket yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve çalışanları tarafından yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyilmediğini gösterir adli sicil belgesi.
ğ) Şirketin son iki takvim yılındaki faaliyetleri hakkında detaylı bilgi.
h) Başvuru sahibi firmaya ait ISO 9001:2000  Kalite Yönetim Sistemi Belgesi veya bu belgenin alınması için işlemlere başlandığının belgelendirilmesi.
(2) Müsteşarlık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, uygun görülen müracaatlar sonuçlandırılarak Geçici Belge düzenlenir.
(3) Ancak, bu Tebliğ’de tanımlanan Kuruluşlara, fuarcılık birimlerinde en az 4 yıllık yüksekokul mezunu ve bir yabancı dilde yeterlilik gösterdiğini KPDS’den en az C düzeyinde veya Müsteşarlık tarafından yeterli görülecek yabancı dil sertifikaları ile belgelemiş en az 5 personelin istihdam edildiğini tevsik etmeleri durumunda Geçici Belge düzenlenebilir.

Geçici Belge sahiplerince gerçekleştirilebilecek faaliyetler
MADDE 6- (1) Geçici Belge sahibi Organizatörler tarafından sadece Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirilir.
(2) Geçici Belgenin geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren iki faaliyet yılıdır.

Geçici Belgenin Belgeye dönüştürülmesi
MADDE 7- (1) Organizatörler, adlarına Geçici Belge tanzim edildiği tarihten itibaren iki faaliyet yılı içerisinde en fazla onaltı Milli Katılım Organizasyonu düzenleyebilirler. Ancak, Geçici Belge sahibi Organizatörler iki faaliyet yılı içinde en az dört Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirmek zorundadır.
(2) Geçici Belgeye sahip Organizatör firmaların ISO 9001:2000  Kalite Yönetim Sistemi Belgesini Müsteşarlığa tevsik etmeleri ve iki faaliyet yılı sonunda yapılan fuar değerlendirmesi sonucunda, her fuar için en az 42 Fuar Puanı almak ve bu süre içinde gerçekleştirdiği fuarların aritmetik ortalaması en az 45 Fuar Puanı olmak üzere; ortalama Fuar puanına Müsteşarlıkça 30 tam not üzerinden verilecek puanın ilavesi ile elde edilen Organizatör Puanı,
a) 65- 80 arası olan Organizatörlere C Sınıfı Belge,
b) 81- 100 arası olan Organizatörlere B Sınıfı Belge
düzenlenir.

Belgenin kullanım yetkisi
MADDE 8 – (1) Belge sahibi Organizatörler almış oldukları puanlara göre her takvim yılı sonunda bu Tebliğin 12 inci Maddesinde yer alan puan ölçütlerine göre sınıflandırmaya tabi tutulur. Bu sınıflandırma sonucunda C, B ve A Sınıfı Belge sahibi Organizatörler, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde faaliyette bulunabilirler. 
a) C sınıfı belgeye sahip Organizatörler bir takvim yılı içinde en fazla 15 ile sınırlı olmak üzere sadece Milli Katılım Organizasyonu, 
b) B Sınıfı Belgeye sahip Organizatörler bir takvim yılı içinde en fazla 30 Yurt Dışı Fuar, 
c) A Sınıfı Belgeye sahip Organizatörler bir takvim yılı içinde en fazla 40 Yurt Dışı Fuar
düzenleyebilirler.

Geçici Belge ve Belge sahibi Organizatörlerce asgari fuar düzenlenmesi
MADDE 9- (1) Fuarların deprem, sel, fırtına, kasırga vb. tabii afetler, yangın, devletçe konulan yasaklar, harp ve abluka gibi mücbir sebep ile fevkalade hallerin meydana gelmesi nedeniyle iptal edilmesi durumları hariç olmak üzere, Geçici Belgeye sahip Organizatörler, adlarına Geçici Belge tanzim edildiği tarihten itibaren her faaliyet yılında en az iki, C Sınıfı Belgeye sahip Organizatörler bir takvim yılı içerisinde en az dört Milli Katılım Organizasyonu; B Sınıfı Belgeye sahip Organizatörler bir takvim yılı içerisinde en az altı ve A Sınıfı Belgeye sahip Organizatörler ise bir takvim yılı içerisinde en az sekiz Yurt Dışı Fuar düzenlemek zorundadırlar.

Yurt Dışı Fuar düzenlenmesi
MADDE 10- (1) Organizatörlerce yapılan Toplu Talepler Müsteşarlıkça;
a) Organizatörler tarafından Yurt Dışı Fuar organizasyonu ile ilgili sunulan Tahmini Maliyet Tablosu (EK-5), stand tasarımı ve gerekli durumlarda istenecek diğer ilave bilgi ve belgeler,
b) İlgili ülkedeki Ticaret Müşavirliği/Ticaret Ataşeliğinin görüşü,
c) Aynı sektörde ve aynı ülkede üç ay öncesi ve sonrasında başka bir Yurt Dışı Fuar organizasyonu olup olmaması,
ç) Başvurulan fuarın özelliği ve katılımın ülkemiz ihracatına olası katkısı,
d) Daha önce düzenlenmiş ise, fuarın geçmiş yıllar performansı ve bir önceki dönemde gerçekleştirilen fuar organizasyonunun bu Tebliğin 16 ıncı Maddesinin ilk dört fıkrasında yer alan kriterlere uyup uymadığı,
dikkate alınarak değerlendirilir.
(2) Organizatörler Toplu Talep’de bulundukları fuar sayısının en fazla %50’si kadar Ara Talep müracaatı yapabilirler. Ara Talep kapsamındaki fuarlar için Organizatörler tarafından Müsteşarlığa Yurt Dışı Fuarın başlama tarihinden en az dört ay önce müracaat edilmesi zorunludur, aksi takdirde müracaat değerlendirmeye alınmaz.  Ara Talepler de bu Maddenin birinci fıkrasında  belirtilen kriterlere göre değerlendirilir.
(3) Değerlendirme sonucunda uygun görülen Yurt Dışı Fuarlar için başvuru yapan Organizatörler, Müsteşarlık tarafından yetkilendirilir. Toplu Taleplerde ayrıca Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)  ve Yurt Dışı Fuarcılık Komitesinin görüşü de alınır. Müsteşarlık tarafından yapılan fuar değerlendirmelerinde öncelik Toplu Talep kapsamındaki müracaatlara verilir.
(4) Ancak;
a) Aynı ülkedeki farklı şehirlerde düzenlenme talebinde bulunulan aynı sektördeki Yurt Dışı Fuar organizasyonlarıyla ilgili olarak; talep edilen ülkenin büyüklüğü, nüfusu, gayri safi milli  hasılası, fuarın düzenleneceği şehirlerin özellikleri, söz konusu ülkenin dış ticaret potansiyeli, sektörün ülkemizdeki gelişimi gibi istisnai koşullar,
b) Aynı şehirde düzenlenmesi talebinde bulunulan aynı sektördeki yurtdışı fuar organizasyonlarıyla ilgili olarak; ülkenin dış ticaret potansiyeli, talep edilen sektör ve fuarın özelliği, katılacak firmaların kompozisyonu ile fuarın düzenleneceği pazara yönelik ülkemizin ihracat politika ve stratejileri
dikkate alınmak suretiyle, bu Maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen süre şartına bağlı olmaksızın birden çok Yurt Dışı Fuar organizasyonuna izin verilebilir.

(5) Bir yıl içinde aynı ülkede ikinci defa Türk İhraç Ürünleri Fuarına izin verilmez.
(6) Süreklilik arz eden fuarlara, geçmiş performanslarının başarılı olması şartıyla 2 yıllık izinler verilebilir.

(7) Organizatörler, katılımcılara yönelik yapılacak duyurularda Müsteşarlık Logosu ile birlikte Belgelerini tarih ve sayısını gösterecek şekilde teşhir etmek zorundadırlar.

(8) Müsteşarlıkça adlarına Geçici Belge veya Belge düzenlenmiş Organizatörler dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından Yurt Dışı Fuar  düzenlenmesi halinde bu organizasyonlara iştirak eden Katılımcılar Yurt Dışı Fuar desteklerinden yararlandırılmaz.

(9) Toplu Talep ve Ara Talep konusu fuarlarla ilgili revize talepleri, fuarın başlama tarihinden en az 30 gün öncesine kadar Müsteşarlığa sunulmak zorundadır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetim ve Değerlendirme
Yurt Dışı Fuarların denetimi

MADDE 11- (1) Geçici Belge ve Belge sahibi Organizatörler tarafından gerçekleştirilen tüm Yurt Dışı Fuarlar Müsteşarlığın denetimine tabidir. Müsteşarlık fuar organizasyonu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi Organizatörlerden talep etmeye yetkilidir.
(2) Müsteşarlık, görevlendireceği Gözlemciler vasıtasıyla denetim yetkisini kullanır. Müsteşarlık fuarların denetimini gerektiğinde uluslararası gözetim şirketlerine de yaptırabilir.

Yurt Dışı Fuarların değerlendirilmesi
MADDE 12- (1) Yurt Dışı Fuarların değerlendirilmesinde EK-6/A, EK-6/B, EK-6/C, EK-6/D’de  yer alan fuar değerlendirme formları esas alınır.
(2) Fuar Gözlemcisi tarafından Yurt Dışı Fuar sırasında katılımcı firmalara doldurulmak üzere EK-6/A veya EK-6/B Fuar Değerlendirme Formu, Gözlemci tarafından fuarın son iki günü dağıtılır ve son gününde toplanarak Müsteşarlığa intikal ettirilir.
(3) Gözlemci tarafından Milli Katılım Organizasyonlarında EK-6/C, Türk İhraç Ürünleri/Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarlarında ve Yabancı Firma Katılımlı Fuarlarda ise EK-6/D değerlendirme formu doldurularak fuar raporu ve katılımcıların Fuar Değerlendirme Formları ile birlikte 15 gün içinde Müsteşarlığa sunulur.
(4) Müsteşarlık tarafından yapılan değerlendirmelerde;
(a) Gözlemci tarafından değerlendirme formunda verilen puan 20 tam  not üzerinden,
(b) Katılımcı firmalar tarafından değerlendirme formunda verilen puanların aritmetik ortalaması 50 tam not üzerinden
değerlendirildikten sonra katılımcı ve gözlemci notları toplanarak Fuar Puanı hesaplanır.
(5) Organizatörün bir takvim yılı içinde gerçekleştirdiği tüm fuarlardan aldığı Fuar Puanlarının ortalamasına, Müsteşarlık tarafından 30 tam not üzerinden verilen yıllık değerlendirme puanının ilave edilmesi ile Organizatör Puanı belirlenir.
(6) Belgeler, Organizatör Puanına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırmaya tabi tutulur;
a) Geçici Belge: 50-60 arası puan,
b) C Sınıfı Belge: 61-70 arası puan,
c) B Sınıfı Belge: 71-80 arası puan,
ç) A Sınıfı Belge: 81-100 arası puan.
(7) Belge sahibi Organizatörlerin yıllık Organizatör Puanı bir sonraki yılın Ocak ayı içerisinde bildirilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Müeyyideler
 
Geçici Belge sahibi Organizatörlere yönelik müeyyideler
MADDE 13- (1)
a) Geçici Belgenin geçerlilik süresi içinde 9 uncu Maddede belirtilen asgari Yurt Dışı Fuar organizasyonu şartını yerine getirmeyen,
b) Üstlendiği Yurt Dışı Fuarlardan ikisini haklı veya zorunlu sebep olmaksızın gerçekleştirmeyen,
c) 4 üncü Maddede belirtilen organizasyon görevlerini yerine getirmeyen,
ç) 5 inci Maddede aranılan şartlardan herhangi birini sonradan kaybeden,
d) Müsteşarlık tarafından verilen Milli Katılım Organizasyonu düzenleme görevlerinin herhangi birinden 42’nin altında Fuar Puanı alan,
e) İki faaliyet yılı sonunda Belge alamayan,
Organizatörlerin Geçici Belgeleri iptal edilir.
(2) Geçici Belgeleri iptal edilen Organizatörler, iptal tarihinden itibaren iki faaliyet yılı içinde yeni Geçici Belge talebinde bulunamaz. İki faaliyet yılının sonunda, 5 inci Maddede belirtilen belgelerle Müsteşarlığa müracaat edilerek Geçici Belge talebinde bulunabilir.
(3) Ancak, iki defa Geçici Belgesi iptal edilen Organizatörün yeni Geçici Belge talebi değerlendirmeye alınmaz.
(4) Bu Maddede belirtilen nedenlerle Geçici Belge iptal işlemleri sonuçlandırılmadan ilgili Organizatörün görüşü alınır.

Belge Sahibi Organizatörlere yönelik müeyyideler
MADDE 14- (1)
a) C Sınıfı Belgeye sahip Organizatörlerin bir takvim yılı içinde düzenlediği Milli Katılım Organizasyonlarının ikisinden 42’nin altında Fuar Puanı alması durumunda Belgesi Geçici Belgeye,
b) B Sınıfı Belgeye sahip Organizatörlerin bir takvim yılı içinde düzenlediği Yurt Dışı Fuarların üçünden 42’nin altında Fuar Puanı alması durumunda Belgesi C Sınıfı Belgeye,
c) A Sınıfı Belgeye sahip Organizatörlerin bir takvim yılı içinde düzenlediği Yurt Dışı Fuarların dördünden 42’nin altında Fuar Puanı alması durumunda Belgesi B sınıfı Belgeye
dönüştürülür ve bu fuarlar için Organizatöre bir sonraki yıl izin verilmez.
(2) 9 uncu Maddede belirtilen asgari Yurt Dışı Fuar organizasyonu şartını yerine getirmeyen veya üstlendiği Yurt Dışı Fuarlardan dördünü haklı veya zorunlu sebep olmaksızın gerçekleştirmeyen Organizatörün Belgesi bir alt sınıfa düşürülür.
(3) Son iki takvim yılı içinde Belge sınıfı arka arkaya iki defa düşürülen Organizatörün Belgesi iptal edilir ve iki takvim yılı süresiyle Geçici Belge düzenlenmez. İki takvim yılı süresi sonunda, Geçici Belge için 5 inci Maddede belirtilen belgelerle Müsteşarlığa başvuruda bulunulabilir.
(4) Organizatör Puanının 50’nin altına düşmesi veya 5 inci Maddede aranılan şartlardan herhangi birisinin sonradan kaybedilmesi durumunda Organizatörlerin Belgesi iptal edilir ve bir takvim yılı süresi ile Geçici Belge düzenlenmez. Bu süre sonunda, Geçici Belge almak için 5 inci Maddede belirtilen belgelerle Müsteşarlığa başvuruda bulunulabilir.
(5) Bu Maddede belirtilen nedenlerle Belge iptal işlemleri sonuçlandırılmadan ilgili Organizatörün görüşü alınır.

Geçici Belge veya Belge Sahibi Organizatörlere yönelik müeyyideler         
MADDE 15-  (1) Bu Tebliğin 16 ncı Maddesinin ilk dört fıkrasında belirtilen asgari katılım şartları sağlanamayan her fuar için 12 nci Madde uyarınca hesaplanan Organizatör Puanından 3 (üç) puan düşürülür ve değerlendirme buna göre yapılır.
(2) Organizatörlerin,
a) Ülkemizin sahip olduğu ekonomik potansiyeli, teknolojik seviyesini ve ihraç ürünlerimizin imajını ve kalitesini en iyi şekilde tanıtma amacına uygun davranmadığının,
b) Yanıltıcı veya gerçeğe aykırı belge ibraz ettiğinin,
c) Fuar organizasyonları ile bu tür faaliyetlerin gerektirdiği işler dışındaki faaliyetler ile iştigal ettiğinin
saptanması halinde Belgesi, bir alt sınıf Belgeye dönüştürülür, Geçici Belgeleri var ise iptal edilir ve iptal tarihinden itibaren  iki yıl içinde yeni Geçici Belge talebinde bulunulamaz.  Cezai müeyyide gerektiren diğer hallerde ise ilgililer hakkında ayrıca kanuni takibat yapılır.
(3) Ayrıca, Yurt Dışı Fuar düzenleyen Organizatör firmalardan kaynaklanan nedenlerden dolayı katılımcıların mağduriyetlerinin hukuki yollarla tespit edilmesi ve buna ilişkin bedelin  Organizatörden tahsil edilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, 17 nci Maddede belirtilen teminat tutarı söz konusu mağduriyetin tazmininde kullanılır.
(4) Bu Maddede belirtilen nedenlerle Geçici Belge/Belge iptal işlemleri sonuçlandırılmadan ilgili Organizatörün görüşü alınır.

Diğer hususlar
MADDE 16- (1) Milli Katılım Organizasyonlarının 10 Katılımcıdan daha az bir iştirak ile gerçekleştirilmesi halinde, bir sonraki takvim yılında aynı fuarın Milli Katılım Organizasyonu için aynı Organizatör talepte bulunamaz.
(2) Türk İhraç Ürünleri Fuarlarının 1000 m2 net alan ve 30 Katılımcıdan az bir katılım ile gerçekleşmesi halinde aynı Organizatöre bir sonraki yıl aynı ülkede Türk İhraç Ürünleri Fuarı düzenleme izni verilmez.
(3) Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarlarının 500 m2 net alan ve 20 Katılımcıdan az bir katılım ile gerçekleştirilmesi halinde aynı Organizatöre bir sonraki yıl için aynı ülke ve sektörde Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı düzenleme izni verilmez.
(4) Yabancı Firma Katılımlı Fuarlarda ise 20’den daha az Katılımcı ve Katılımcılara 500 m2’den daha az net alan tahsis edilmesi durumunda aynı Organizatöre bir sonraki yıl için aynı ülke ve sektörde Yabancı Firma Katılımlı Fuar düzenleme izni verilmez.
(5) Müsteşarlık tarafından yetkilendirilen Organizatörlerce Müsteşarlığın izni alınmadan düzenlenen Türk İhraç Ürünleri Fuarları, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları, Yabancı Firma Katılımlı Fuar ve Milli Katılım Organizasyonları fuar desteklerinden yararlandırılmaz.
(6) Belge sınıfı bir alt sınıfa düşen Organizatörlerin daha önce uygun görülmüş fuarları devam ettirilir, yeni talepleri geçerli olan Belge sınıfına göre değerlendirilir.
(7) Organizatörlerin Geçici Belge/Belge iptali durumunda iptal tarihinden sonra düzenlenmesi önceden uygun görülmüş fuarlara ilişkin izinleri de iptal edilmiş sayılır.
(8) Bu Tebliğde aksi belirtilmedikçe, Müsteşarlığa eksik bilgi ve belgelerle yapılacak başvurularda, bildirimin yapılmasını müteakip bir ay içerisinde eksikliklerin tamamlanması gerekir. Söz konusu eksikliklerin bu süre içinde tamamlanmaması halinde başvuru işlemden kaldırılır.

Döviz hesabı
MADDE 17- (1) Organizatör firmalar;
a) A Belgesi sahibi olanlar  150 bin ABD Doları,
b) B Belgesi sahibi olanlar  250 bin ABD Doları,
c) C Belgesi sahibi olanlar  350 bin ABD Doları,
ç) Geçici Belge sahibi olanlar 500 bin ABD Doları
tutarındaki nakit parayı T.C. Ziraat Bankası’ndaki “Muhtelif Borçlar-Bloke Paralar” hesabına teminat olarak yatırmak veya bu tutardaki süresiz kat’i banka teminat mektubunu Müsteşarlığa teslim etmek zorundadır. Organizatör firmalardan kaynaklanan nedenlerden dolayı Katılımcıların mağduriyetlerinin hukuki yollarla tespit edilmesi ve Organizatörden tahsil edilememesi durumunda, bu teminat söz konusu mağduriyetin tazmini için kullanılır. Organizatör firmalar en geç bir ay içerisinde, kullanılan miktar kadar bedeli aynı hesaba yatırmak veya bu bedel kadar kat’i banka teminat mektubunu Müsteşarlığa teslim etmek zorundadır. Süresi içinde bu yükümlülüğü yerine getirmeyen Organizatörlerin yeni fuar talepleri değerlendirmeye alınmaz.
(2) Anılan hesap Müsteşarlıkça izlenir ve 13 üncü, 14 üncü, 15 inci Madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, herhangi bir nedenle faaliyetin sona ermesi halinde, Müsteşarlığın talimatı üzerine hesapta bloke edilen döviz ve kat’i teminat mektubu Organizatör firmaya iade edilir.
(3) Organizatör firmaların bu Tebliğ’de yer alan düzenlemeler sonucu sahip oldukları Geçici Belge/Belge sınıfının değişmesi durumunda,  yeni Belge/Geçici Belge sınıfına yönelik Müsteşarlıkça yapılan tebligatı takip eden bir aylık süre zarfında ilave döviz teminatına ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadırlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen Organizatörlere yeni fuar izni verilmez. Belge sınıfı yükselen Organizatör firmaların teminatları yeni belge sınıfına tekabül eden miktar dikkate alınarak aradaki fark kadar iade edilir.
(4) Bu Tebliğ’de tanımlanan Kuruluşlar için bu Maddede belirtilen teminat hükümleri uygulanmaz.

Yetki
MADDE 18- (1) Müsteşarlık bu Tebliğde yer alan hususlara ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarını düzenlemeye, gerekli talimatları vermeye, özel ve zorunlu durumlar ile ortaya çıkacak ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 19-  (1) 22/02/2005 tarih ve 25735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2005/5 sayılı “Yurt Dışında  Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.

Organizatörün yerine getireceği şartlar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Organizatör firmalar bu Tebliğin 5 inci Maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (f), (h) bentlerindeki sermaye, personel ve kalite belgesine ilişkin şartları  31/12/2007 tarihine kadar, 17 nci Maddesinde belirtilen teminata ilişkin şartları ise 01/06/2007 tarihine kadar yerine getirmek zorundadır. Kuruluşlar ise, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartları 31/12/2007 tarihine kadar yerine getirmek zorundadır.

2007 yılı puanları
GEÇİCİ MADDE 2 –  (1) 2007 yılında fuar bitiş tarihi bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar olan fuarlardaki puan hesabı da bu Tebliğ hükümlerine göre değerlendirilir. 

Ara Talepler
GEÇİCİ MADDE 3 –  (1) Bu Tebliğin Ara Talep ile ilgili hükümleri 01/01/2008 tarihinden sonra düzenlenecek Yurt Dışı Fuarlar için uygulanır.

Yürürlük
MADDE 20- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.  

Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ`in Ekleri
 
EK - 1 Başvuru Organizatör
EK - 5 Tahmini Maliyet Tablosu

EK - 2-a Personel Görevlendirme Formu
EK - 6-A

EK - 2-b Şirket Personeli Bilgi Formu
EK - 6-B

EK - 3 Fuar Bitimini Müteakip İstenen Belgeler
EK - 6-C

EK - 4 Geçici Belge Başvuru Formu
EK - 6-D

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı

 

 

Ana Sayfa   I   Fuar Tur Hakkında   I   Referanslarımız  I  Yurtdışı Fuarları  I   Fuar Mevzuatı  I   Vize İşlemleri  I   İletişim   Online Rezervasyon

 
 Fuartur.com sitesinde yer alan tüm metin, resim ve içeriklerin telif hakları Fuar Tur'a aittir. Basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz veya kopyalanamaz.
Tüm fuar bilgileri ve fiyatlar bilgilendirme amaçlı olup, değişiklik arz edebilir. Fiyat ve bilgi yanlışlıklarından Fuar Tur sorumlu tutulamaz.

Web Tasarım